PROGRAMM

 

PROGRAMMA

 

PROGRAMME

DEUTSCH  | voor nederlands zie onderaan  |  for englisch see below

 

 

 

 

tesla in berlin (d) praesentiert

 

scheitern lernen  |  het leren mislukken  |  to learn to fail

 

eine hommage an dick raaijmakers. seit den 1950er jahren werden kuenstler, theaterleute, komponisten und musiker von den performances, kompositionen und installationen des niederlaendischen universalkuenstlers dick raaijmakers inspiriert. sie teilen eine faszination fuer die unabsehbaren resultate unloesbarer aufgabenstellungen. "scheitern" bedeutet hier nicht mehr, nicht das zu erreichen, was man wollte, sondern etwas zu erreichen, was man nicht wollte, da es unvorhersehbar war. kuenstlerkollegen, freunde und schueler von dick raaijmakers werden drei tage lang kuenstlerische produktionen mit dem hang zum unmoeglichen und unvorhersehbaren praesentieren.

 

im november wird eine begleitende ausstellung mit dokumentarfilmen, foto- und audiomaterial ausgewaehlte aspekte des umfassenden oeuvres von dick raaijmakers dokumentieren.

 

 

 

1.-3.11. ab 19h zukunftsmusikbar mit musik aus einer laengst vergangenen zukunft. ausserdem vortraege, gespraeche und diskussionen. eintritt frei.

 

1.-3.11. ab 20:30 performances und musik von und mit: gilius van bergeijk, bmb con., florentijn boddendijk, jens brand, edwin van der heide, hans w. koch, paul koek, marion de laat, arjen mulder, post & mulder, dick raaijmakers, horst rickels, remco schuurbiers, sxs enterprise, tres, de veenfabriek, mara van vlijmen. eintritt  € 10 / € 5.

 

1.11. bis 2.12  ab 18h ausstellung mit dokumentarischem material u.a. aus den archiven von V2_, nederlands archief voor beeld&geluid, interfaculty artscience, koninklijk conservatorium den haag, babeth van loo. mit dank an joke brouwer (V2_), jacqueline oskamp, hans van de berg,  kees tazelaar, basta music. eintritt frei.

 

 

 

in kooperation mit stichting barooni (nl). gefoerdert vom hauptstadtkulturfonds (berlin). mit freundlicher unterstuetzung von fonds voor amateurkunst en podiumkunsten, mondriaan stichting, botschaft des koenigreichs der niederlande, gaudeamus. kuratiert von anne wellmer. ausstellungsgestaltung von cyan.

 

 

tesla

medien > kunst < labor

podewils'sches palais

klosterstraße 68

d – 10179 berlin

 

siehe auch www.tesla-berlin.de

info@tesla-berlin.de

information: +49 (0) 30 – 247 49 700

karten: +49 (0) 30 – 247 49-777

vorbestellungen: kasse@tesla-berlin.de

 

 

 

 


fuer deutsch siehe oben  |  NEDERLANDS  |  for englisch see below

 

 

 

 

tesla in berlin (d) presenteert

 

scheitern lernen  |  het leren mislukken  |  to learn to fail

 

een hommage aan dick raaijmakers. sinds de jaren 50 werden kunstenaars, theatermakers, componisten en musici geinspirieerd door het uitgebreide en veelzijdige werk van dick raaijmakers. ze delen een fascinatie voor de vaak onvoorziene resultaten van onoplosbare vraagstellingen. "mislukken" betekent dan niet meer wat men niet wou bereiken, maar eerder dat wat men bereikte maar niet wou, aangezien het niet te voorzien was. kunstenaarcollega's, vrienden en leerlingen van dick raaijmakers zullen tijdens drie dagen in tesla performances, lezingen en concerten tonen met een neiging tot het onmogelijke en onvoorziene.

 

een begeleidende tentoonstelling met documentaires, foto- en audio-materiaal zal de hele maand november in het foyer van tesla een aantal aspecten uit het uiteenlopende oeuvre van dick raaijmakers belichten.

 

 

 

1.-3.11. vanaf 19h zukunftsmusikbar met muziek uit de toekomst van het verre verleden, en met lezingen, gesprekken en discussies. gratis.

 

1.-3.11. vanaf 20:30 performances en muziek van en met: gilius van bergeijk, bmb con., florentijn boddendijk, jens brand, edwin van der heide, hans w. koch, paul koek, marion de laat, arjen mulder, post & mulder, dick raaijmakers, horst rickels, remco schuurbiers, sxs enterprise, tres, de veenfabriek, mara van vlijmen. tickets  € 10 / € 5.

 

1.11. t/m 2.12  vanaf 18h tentoonstelling met documentair materiaal uit o.a. de archieven van V2_, nederlands archief voor beeld&geluid, interfaculty artscience, koninklijk conservatorium den haag, babeth van loo. met dank aan joke brouwer (V2_), jacqueline oskamp, hans van de berg,  kees tazelaar, basta music. gratis.

 

 

 

tot stand gekomen in samenwerking met stichting barooni (nl), met de financiele steun van het hauptstadtkulturfonds (berlin), het fonds voor amateurkunst en podiumkunsten, mondriaan stichting, ambassade van het koninkrijk der nederlanden (berlijn), gaudeamus. tentoonstelling vormgegeven door cyan. geprogrammeerd door anne wellmer.

 

 

tesla

medien > kunst < labor

podewils'sches palais

klosterstraße 68

d – 10179 berlin

 

zie ook www.tesla-berlin.de

info@tesla-berlin.de

informatie: +49 (0) 30 – 247 49 700

kaartjes: +49 (0) 30 – 247 49-777

reserveringen: kasse@tesla-berlin.de

 

 

 

 


fuer deutsch siehe oben | voor nederlands zie boven  |  ENGLISH

 

 

 

 

tesla in berlin (d) presents

 

scheitern lernen  |  het leren mislukken  |  to learn to fail

 

hommage to dick raaijmakers. since the nineteen-fifties the extensive work of dutch electronic music pioneer dick raaijmakers has been an inspiration to artists, theater makers, composers and musicians. many share a fascination with the often unpredictable results of unsolvable problems. "to fail" no longer means, not to get what you wanted but to get something that you didn't want, because it is no longer relevant or possible to aim for a specific result. for three days artist colleagues, friends and students of dick raaijmakers will present works with a tendency to the impossible and the unpredictable at tesla in berlin.

 

an accompanying exhibition will highlight selected aspects of the extensive works of dick raaijmakers. the exhibition will contain TV documentaries, photo- and audio materials, and it will be shown in the tesla foyer during the whole month of november.

 

 

 

1.-3.11. 7pm  zukunftsmusikbar with music from a future long gone. also lectures, talks and discussions. free admission.

 

1.-3.11. 8:30pm performances and music by: gilius van bergeijk, bmb con., florentijn boddendijk, jens brand, edwin van der heide, hans w. koch, paul koek, marion de laat, arjen mulder, post & mulder, dick raaijmakers, horst rickels, remco schuurbiers, sxs enterprise, tres, de veenfabriek, mara van vlijmen. admission € 10 / € 5.

 

1.11. thru 2.12  6pm-midnight  documentary exhibition with contributions from the archives of V2_, nederlands archief voor beeld&geluid, interfaculty artscience, royal conservatory the hague, babeth van loo and others. many thanks to joke brouwer (V2_), jacqueline oskamp, hans van de berg,  kees tazelaar and basta music. free admission.

 

 

 

in collaboration with stichting barooni (nl). supported by hauptstadtkulturfonds (berlin),  fonds voor amateurkunst en podiumkunsten, mondriaan stichting, royal netherlands embassy, gaudeamus. curated by anne wellmer. exhibition design by cyan.

 

 

tesla

medien > kunst < labor

podewils'sches palais

klosterstraße 68

d – 10179 berlin

 

see also www.tesla-berlin.de

info@tesla-berlin.de

information: +49 (0) 30 – 247 49 700

tickets:  +49 (0) 30 – 247 49-777

reservations: kasse@tesla-berlin.de